بله ما این اطمینان رو به شما میدهیم در غیر این صورت شما می توانید محصول را به صورت اولیه بسته بندی کنید و بازگشت دهید تا تمام هزینه را به کارت شما  واریز کنیم.

از قسمت حساب کاربری خود می توانید رسید محصول خود را بردارید.

اطلاعات درباره ما

برای هر گونه سوال با ما تماس بگیرید